| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 540/54/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. nr 157, poz1240) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej na 2011 rok nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010r., w związku z Zarządzeniem nr 531/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 14.11.2011 r.

Zarzad Powiatu w Olkuszu
uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu Powiatu Olkuskiego w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o kwotę 79.647 PLN, z tego:

1) dochody bieżące, o kwotę 79.647 PLN, w tym:

a) § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 79.647 PLN, w tym: bezrobotni o 79.647 PLN.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o kwotę 79.647 PLN, z tego:

1) wydatki bieżące, o kwotę 79.647 PLN, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę 79.647 PLN, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 79.647 PLN

3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 2.

Zmiany określone w § 1 ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej będącego "Planem dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski ".

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

STAROSTA


Jerzy Antoni Kwaśniewski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »