| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 560/55/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poźn 1240)

Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala :

§ 1.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, o kwotę 35.000 PLN, w tym:

1) wydatki bieżące, o kwotę 35.000 PLN, z tego :

a) dotacje celowe przekazane gminom, o kwotę 35.000 PLN,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, o kwotę 35.000 PLN, w tym:

1) wydatki majątkowe, o kwotę 35.000 PLN, z tego:

a) dotacje celowe przekazane gminom, o kwotę 35.000 PLN,

3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika nr 2 i 10 do uchwały budżetowej.

§ 2.

W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym " Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego" wprowadzić następujące zmiany:

1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zmniejszyć wydatki, o kwotę 35.000 PLN, w tym: Gmina Klucze o kwotę 35.000 PLN,

2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększyć wydatki, o kwotę 35.000 PLN, w tym: Gmina Klucze o kwotę 35.000 PLN,

§ 3.

W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej określającym " Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych" wprowadzić następujące zmiany:

1) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększyć wydatki o kwotę 35.000 PLN na zadanie "Termomodernizacja budynku w Chechle przy ul. Hutniczej 22" o 35.000 PLN, w tym: § 6300 o 35.000 PLN,

2) Zwiększyć wydatki majątkowe w pozycji "OGÓŁEM" o kwotę 35.000 PLN.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

STAROSTA


Jerzy Antoni Kwaśniewski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych w FPA Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »