| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn .zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz 961), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 962).

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Świątniki Górne w następujący sposób:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1997 roku :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 480 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 780 zł

c) powyżej 9 ton - poniżej 12 ton - 1140 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1998 roku:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 432 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 696 zł

c) powyżej 9 ton - poniżej 12 ton - 1020 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1997 roku - 1400 zł,

5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1998 roku - 1260 zł

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 roku - 240 zł,

8. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych po dniu 1 stycznia 1998 roku - 228 zł,

9. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

10. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1997 roku:

a) mniejszej niż 15 miejsc - 324 zł

b) nie mniej niż 15 miejsc i mniej niż 30 miejsc - 600 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1308 zł

11. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowane po dniu 1 stycznia 1998 roku:

a) mniejszej niż 15 miejsc - 300 zł

b) nie mniej niż 15 miejsc i mniej niż 30 miejsc - 540 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1164 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.

§ 3. Traci moc uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.odt

Zał. nr 1 do uchwały nr XIV 104 2011 - stawki samochody ciezarowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/104/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik2.odt

Zał. nr 2 do uchwały nr XIV 104 2011 - stawki ciagki siodłowe i balastowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/104/2011
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik3.odt

Zał. nr 3 do uchwały nr XIV 104 2011 - stawki przyczepy i naczepy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »