| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w Tuchowie:

1) Plac przy ul. Rynek (działki nr nr 1566/3 i 1566/4) - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2) Płyta Rynku - jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Poboru opłaty targowej dokonuje się w dniu dokonywania sprzedaży

§ 3. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Inkasentem opłaty, o jakiej mowa w § 1, wyznacza się Pana Mariana Kras, zamieszkałego - Meszna Opacka 15 A, 33-170 Tuchów.

3) Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% zainkasowanych wpłat.

4) W przypadku niemożności poboru opłat przez inkasenta z powodu zdarzeń losowych, Burmistrz Tuchowa wyznacza w drodze zarządzenia innego inkasenta.

§ 4. Traci moc Uchwała NR XIV/123/03 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Ryszard Wrona


Załącznik do Uchwały Nr XVI/120/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawki opłaty targowej pobieranej na Targowisku - Płyta Rynku

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty targowej

Targowisko czynne 1 dzień w tygodniu - wtorek

1) przy sprzedaży obnośnej za zajęcie placu pod towar do 9 m2

13,00 zł

2) przy sprzedaży towarów własnej produkcji, np: sery, jaja, masło itp.

1,50 zł

3) przy sprzedaży towarów ze stoisk do 9 m2

14,00 zł

4) dla producentów sezonowych wyznacza się dwa pasy handlowe północnej stronie Ratusza, opłata za teren do 9 m2

14,00 zł


Załącznik do Uchwały Nr XVI/120/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawki opłaty targowej pobieranej na Targowisku - Plac przy ul. Rynek (działki nr nr 1566/3 i 1566/4)

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty targowej

Targowisko czynne codziennie

1) przy sprzedaży towarów własnej produkcji, np.: sery, masło, jaja

1,50 zł

2) przy sprzedaży towarów - za zajęcie placu do 3 m2

4,00 zł

3) przy sprzedaży towarów ze stoisk, pojazdów samochodowych do 5 m2 zajętego placu

5,00 zł

4) powyżej 5 m2 za każdy 1 m2 zajętego placu

3,00 zł

5) dla producentów sezonowych wyznacza się pas o szerokości 2 m po środku placu, opłata za 1 mb

1,50 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »