| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Gnojnik

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p. zm.) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 24.000- złotych zgodnie
z tabelą nr 1.1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 24.000 złotych zgodnie
z tabelą nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały budżet Gminy Gnojnik wynosi:

1. plan dochodów 24.704.446,67 zł.

2. plan wydatków 28.156.116,67 zł.

3. deficyt budżetu 3.451.670,00 zł.

4. przychody budżetu 5.885.832,00 zł.

5. rozchody budżetu 2.434.162,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Machał


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr X/94/11
Rady Gminy Gnojnik
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych

Klasyfikacja

DZ.

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

2.

3.

4.

5.

750

Administracja publiczna

4 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 000,00

wydatki bieżące

4 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 000,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

10 000,00

wydatki bieżące

10 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

14 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

4 456,00

wydatki bieżące

4 456,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

wydatki bieżące

20 000,00

90095

Pozostała działalność

9 544,00

wydatki bieżące

9 544,00

OGÓŁEM

24 000,00

24 000,00


Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr X/94/11
Rady Gminy Gnojnik
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych

DZ.

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

2.

3.

4.

5.

750

Administracja publiczna

4 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

4 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 000,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

10 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

14 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

4 456,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

4 456,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 456,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

20 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

90095

Pozostała działalność

9 544,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

9 544,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 544,00

OGÓŁEM

24 000,00

24 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »