| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 17/12 Wojewody Małopolskiego

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciężkowicach

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm. art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm. 1) ), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. 2) ) oraz uchwałą Nr XIV/100/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Ciężkowicach, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ciężkowicach w okręgu wyborczym nr 5.

2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 25 marca 2012 roku.

§ 2. 1. Granice okręgu wyborczego nr 5, ustalone uchwałą Nr XXXVI/309/2002 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 czerwca 2002 r. pozostają bez zmian.

2. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Ciężkowice i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski


Jerzy Miller

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889 i Nr 147, poz. 881.


Kalendarz wyborczy
Zalacznik.doc

Kalendarz wyborczy


Uzasadnienie

Rada Miejska w Ciężkowicach działając, na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.), uchwałą Nr XIV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 5 Pana Dariusza Zięcina - wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Pan Dariusz Zięcina był radnym z listy nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Korzeniowskiego Nasze Pogórze.

Zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 1 Ordynacji wyborczej, w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców, wybory uzupełniające zarządza wojewoda. Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach i trybie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Kalendarz wyborczy uzgodniony został z komisarzem Wyborczym w Tarnowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »