| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 9 ust. 4, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe (j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 50 poz. 601 z późn. zm.), w uzgodnieniu z Gminami - członkami Porozumienia międzygminnego, Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu (Dz. U. Woj. Małop. Nr 69, poz. 984), zmienionej uchwałą Nr XXX/345/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu (Dz. U. Woj. Małop. Nr 178, poz. 2094), zmienionej uchwałą Nr XXVIII/352/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu (Dz. U. Woj. Małop. Nr 447, poz. 2871), zmienionej uchwałą Nr XLVIII/524/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r., w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu (Dz. U. Woj. Małop. Nr 523, poz. 3917), zmienionej uchwałą Nr IX/81/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu (Dz. U. Woj. Małop. Nr 265, poz. 2141) zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński


Załącznik do Uchwały Nr XXII/201/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 stycznia 2012 r.

CENNIK BILETÓW DLA LINII MIEJSKICH I POZAMIEJSKICH

Ważny od dnia 1 marca 2012 r.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXII/201/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.


1. STREFA MIEJSKA

Ceny podane w

Lp.

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy
ustawowy

Ulgowy
lokalny

Na
okaziciela

1.

Bilet jednorazowy

2,50

1,25

1,50

-

2.

Karnet 10-cio przejazdowy

22,50

11,25

13,50

-

3.

Bilet 24 godzinny
Ważny przez 24 godziny od momentu skasowania

8,00

4,00

4,60

-

4.

Bilet dzienny, rodzinny - ważny w soboty lub dni świąteczne, maksymalnie dla 5-ciu osób - w tym 1 lub 2 osoby dorosłe wraz z 1-3 dzieci w wieku szkolnym, o niekontrolowanej ilości przejazdów


11,00


-


-


-

5.

Dopłata do biletu strefowego 10-cio dniowego

15,05

7,50

9,00

-

6.

Dopłata do biletu strefowego 15-to dniowego

22,45

11,20

13,45

-

7.

Dopłata do biletu strefowego miesięcznego

40,00

20,00

23,95

-

8.

Bilet okresowy 10-cio dniowy

30,00

15,00

18,00

48,50

9.

Bilet okresowy 15-to dniowy

42,50

21,25

25,50

64,20

10.

Bilet okresowy miesięczny

75,00

37,50

44,90

125,00

11.

Bilet czasowy 15 minutowy

2,80

1,40

1,75

-


2. STREFA POZAMIEJSKA

Ceny podane w

Lp.

Strefa

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy
ustawowy

Ulgowy
lokalny

1.

Strefa 1

Bilet jednorazowy

2,70

1,35

1,60

Okresowy 10-cio dniowy

32,40

16,20

19,20

Okresowy 15-to dniowy

40,50

20,25

24,00

MIESIĘCZNY

73,00

36,50

43,20

Bilet czasowy 15 minutowy

3,00

1,45

1,85

2.

Strefa 2

Bilet jednorazowy

3,10

1,55

1,80

Okresowy 10-cio dniowy

37,20

18,60

21,65

Okresowy 15-to dniowy

46,50

23,25

27,00

MIESIĘCZNY

83,70

41,85

48,60

Bilet czasowy 15 minutowy

3,40

1,70

2,05

3.

Bilet gminny
w obrębie jednej strefy pozamiejskiej

Bilet jednorazowy

2,30

1,15

1,30

MIESIĘCZNY

59,80

29,90

33,80

Bilet czasowy 15 minutowy

2,60

1,20

1,65


3. POZOSTAŁE CENY

Ceny podane w

Lp.

Rodzaj biletu

Wysokość opłaty

1.

Bilet szkolny międzystrefowy w strefie pozamiejskiej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

29,80

2.

Opłata za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 60x40x20 cm, wózków dziecinnych nieskładnych, nart, sanek, dużych psów

2,50

3.

Cena biletu okresowego pozamiejskiego w jedną stronę w stosunku do pełnego biletu

50%


4. BILETY WIELOOKRESOWE

Ceny podane w

Lp.

Rodzaj biletu

Strefa
Miejska

Strefa
1

Strefa
2

Dopłata do bil. strefowego

Bilet
międzystrefowy

1.

KWARTALNY

Normalny

213,80

208,10

238,50

114,00

-

Ulgowy ustawowy

106,90

104,05

119,25

57,00

-

Ulgowy lokalny

128,00

123,10

138,50

68,30

84,90

Na okaziciela

356,30

-

-

-

-

2.

PÓŁROCZNY

Normalny

405,00

394,20

452,00

216,00

-

Ulgowy ustawowy

202,50

197,10

226,00

108,00

-

Ulgowy lokalny

242,50

233,30

262,40

129,30

160,90

Na okaziciela

675,00

-

-

-

-

3.

ROCZNY

Normalny

765,00

744,60

853,70

408,00

-

Ulgowy ustawowy

382,50

372,30

426,85

204,00

-

Ulgowy lokalny

458,00

440,60

495,70

244,30

304,00

Na okaziciela

1275,00

-

-

-

-

4.

5-CIO MIESIĘCZNY SZKOLNY

202,10

194,40

218,70

107,80

134,10

5.

10-CIO MIESIĘCZNY SZKOLNY

381,70

367,20

413,10

203,60

253,30


5. OPŁATY DODATKOWE

Ceny podane w

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1.

Opłata dodatkowa kredytowa za przejazd bez ważnego biletu

110,00

2.

Opłata dodatkowa gotówkowa za przejazd bez ważnego biletu

70,00

3.

Opłata dodatkowa za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu, lub przystanku

125,00

4.

Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny

250,00

5.

Ulga dla opłaty dodatkowej płatnej w terminie do 1 dnia od daty nałożenia opłaty

40%

6.

Ulga dla opłaty dodatkowej płatnej w terminie do 7 dni od daty nałożenia opłaty

30%


6. POZOSTAŁE PRZEPISY I ZASADY

1) Bilety jednorazowe oraz okresowe zarówno normalne jak i ulgowe ważne są całą dobę.

2) Bilety okresowe (znaczki) ważne są wyłącznie z legitymacją MPK o numerze zgodnymz numerem znaczka.

3) Kierowca autobusu uprawniony jest wyłącznie do sprzedaży biletów czasowych 15 minutowych, biletów czasowych 24 godzinnych oraz biletów rodzinnych.

4) Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

5) Bilet okresowy strefowy pozamiejski z wyjątkiem biletu 10-cio dniowego i 15-to dniowego ważny w jedną stronę stanowi 50% ceny obowiązującej na tej trasie w obie strony.

6) Bilet okresowy - dopłata do biletu strefowego ważny jest na odcinku przejazdu określonym na legitymacji MPK.

7) Bilet rodzinny, dzienny ważny jest w soboty i święta dla maksymalnie 5-ciu osób w tym dla 1 lub 2 osób dorosłych wraz z 1 do 3 dzieci w wieku szkolnym - na podstawie legitymacji szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej.

8) Bilet gminny ważny jest w obrębie jednej strefy pozamiejskiej tzn. w obrębie strefy I lub w obrębie strefy II.

9) Bilet okresowy gminny nie podlega łączeniu z biletem okresowym miejskim.

10) Cena biletu za przejazd ze strefy I do strefy II (złamanie strefy) lub odwrotnie jest równa cenie biletu obowiązującego w strefie I.

11) Za przejazd bez ważnego biletu, z zastrzeżeniem ust. 15, uważa się: brak biletu poświadczającego ważność przejazdu, kasowanie biletu w czasie kontroli, posiadanie biletu o zaniżonej cenie, posługiwanie się znaczkiem bez legitymacji MPK lub o numerze niezgodnym z numerem legitymacji, okazanie biletu powtórnie skasowanego, zniszczonego lub odstąpionego, brak dokumentów uprawniających do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, przewóz bagażu niezgodnie z przepisami.

12) Od nałożonej opłaty dodatkowej, pasażerowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty.Wniesienie odwołania nie przesuwa terminu określonego dla zastosowania ulgi w uiszczeniu opłaty dodatkowej.

13) Opłata manipulacyjna przy anulowaniu opłaty dodatkowej nałożonej za przejazd bez ważnego biletu wynosi 10% opłaty dodatkowej.

14) Zakup biletu okresowego ulgowego w kasach biletowych odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.

15) Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych oraz do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych legitymujące się podczas kontroli ważnym biletem okresowym ulgowym lokalnym (bilet 10, 15 dniowy, miesięczny, kwartalny, pięciomiesięczny, półroczny, dziesięciomiesięczny, roczny), zwolnione są z obowiązku okazywania dokumentu uprawniającego do ulgi.

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inspektor Bhp Siedlce

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »