| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr xvii/114/12 Rady Miejskiej w Bobowej

z dnia 30 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, oraz art. 24 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz, U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami/ RADA MIEJSKA W BOBOWEJ uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadza sięnastępujące zmiany:

1. 1) §3 otrzymuje nowe brzmienie: "Zatwierdza się opłatę za zrzut ścieków dowożonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków: 1. z terenu gminy Bobowa w wysokości 6,62 zł/m3 2. spoza terenu gminy Bobowa w wysokości 11,02 zł/m3 3. od kwot wymienionych w poz. 1 i 2 pobiera się podatek VAT w ustawowej wysokości."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Siedlarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »