| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/19/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie

Działając w oparciu o art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz o uchwałę Nr XVI/105/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 rok.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012 r., polegające na zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta


Adam Potocki


Załącznik do Uchwały Nr 74/19/2012
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 1 marca 2012 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2012 r.

Dział

Rozdział

TREŚĆ

Kwota przed zmianami

Zwiększenia

Zmniejszenia

Kwota po zmianach

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

1 408 586

140 366

140 366

1 408 586

758

Różne rozliczenia

226 512

-

140 366

86 146

75818

Rezerwy ogólne i celowe

226 512

-

140 366

86 146

wydatki bieżące

226 512

-

140 366

86 146

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

226 512

-

140 366

86 146

a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

226 512

-

140 366

86 146

*rezerwy (ogólne)

114 319

-

45 000

69 319

*rezerwy (celowe-pomoc społeczna)

112 193

-

95 366

16 827

852

Pomoc społeczna

1 182 074

140 366

-

1 322 440

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 182 074

95 366

-

1 277 440

wydatki bieżące

1 182 074

95 366

-

1 277 440

w tym:

1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

270 000

30 000

-

300 000

2. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

912 074

65 366

-

977 440

85202

Domy pomocy społecznej

-

45 000

-

45 000

I.wydatki bieżące

-

12 746

-

12 746

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

12 746

-

12 746

a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

12 746

-

12 746

II. wydatki majątkowe

-

32 254

-

32 254

w tym:

1. zakupy inwestycyjne

-

32 254

-

32 254

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

2 837 170

23 314

23 314

2 837 170

801

Oświata i wychowanie

2 837 170

23 314

23 314

2 837 170

80130

Szkoły zawodowe

2 837 170

-

23 314

2 813 856

wydatki bieżące

2 837 170

-

23 314

2 813 856

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 837 170

-

23 314

2 813 856

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 837 170

-

23 314

2 813 856

80195

Pozostała działalność

-

23 314

-

23 314

wydatki bieżące

-

23 314

-

23 314

w tym:

1. przedsięwziecia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

23 314

-

23 314

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

434 400

744

744

434 400

801

Oświata i wychowanie

434 400

744

744

434 400

80130

Szkoły zawodowe

434 400

-

744

433 656

wydatki bieżące

434 400

-

744

433 656

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

434 400

-

744

433 656

a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

434 400

-

744

433 656

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

744

-

744

wydatki bieżące

-

744

-

744

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

744

-

744

a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

744

-

744

RAZEM

4 680 156

164 424

164 424

4 680 156

Starosta


Adam Potocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »