| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/91/12 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/111/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 czerwca 2008 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/111/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice, zmienionej uchwałą Nr IX/44/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 sierpnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany: § 3 otrzymuje nowe zmienione brzmienie: "Ustala się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć: - pedagog - 26 godz. - psycholog - 26 godz. - logopeda - 26 godz."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »