| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżn. zm./, art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2009.r. Nr 157 poz. 1240/ - Rada Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia w dochodach budżetu gminy na rok 2012 na kwotę - 54 735,00 zł.

W tym dochody majątkowe - jak w załączniku nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia w wydatkach budżetu gminy na rok 2012 na kwotę - 54 735,00 zł

W tym wydatki majątkowe - jak w załączniku nr 2.

§ 2.

W uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2012 nr XII/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy K-L oraz Uchwałą nr Rady Gminy K-L z dnia 2012 - wprowadza się następujące zmiany:

1/ zgodnie z załącznikiem nr1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komyrzów- Luborzyca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


mgr Małgorzata Doniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/112/2012
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 19 czerwca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2012

dział

rozdz.

paragraf

treść

zwiększenia

zmniejszenia

600

Transport i łączność

54 735,00

w tym dochody majątkowe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin par. 6330

54 735,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


mgr Małgorzata Doniec


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/112/2012
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 19 czerwca 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

dział

rozdział

paragraf

treść

zwiększenia

zmniejszenia

600

Transport i łączność

54 735,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

54 735,00

a/ wydatki majątkowe

54 735,00

Razem

54 735,00

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


mgr Małgorzata Doniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »