| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Słaboszów

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ - Rada Gminy w Słaboszowie uchwala co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Słaboszów Nr XII/80/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy w Słaboszowie Nr Or.0050.4.2012 z dnia 23 stycznia 2012 r., Nr Or.0050.7.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr Or.0050.12.2012 z dnia 1 lutego 2012 r., Nr Or.0050.16.2012 z dnia 17 lutego 2012 r., Nr Or.0050.20.2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr Or.0050.26.2012 z dnia 19 marca 2012 r., Nr Or.0050.32.2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr Or.0050.34.2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr Or.0050.37.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r., Nr Or.0050.41.2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r., Nr Or.0050.43.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. , Nr Or.0050.44.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., Nr Or.0050.47.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr Or.0050.49.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr Or.0050.50.2012 z dnia 7 maja 2012 r., Nr Or.0050.53.2012 z dnia 14 maja 2012 r., Nr Or.0050.60.2012 z dnia 29 maja 2012 r., Nr Or.0050.63.2012 z dnia 30 maja 2012 r., Nr Or.0050.68.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. i Nr Or.0050.72.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Słaboszów Nr XIII/98/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. i Nr XIV/102/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Słaboszów na 2012 rok o kwotę 60.000,00 zł

a) w tym dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł.

- jak poniżej:

Lp .

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota zmian

zwiększenia (+)

zmniejszenia (-)

1.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

60.000,00

85395

Pozostała działalność

60.000,00

w tym dochody bieżące:

60.000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)

51.000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)

9.000,00

RAZEM

60.000,00

Razem dochody bieżące

60.000,00

Razem dochody majątkowe

0,00

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Słaboszów na 2012 rok o kwotę 60.000,00 zł

a) w tym wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł,

- jak poniżej:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota zmian

zwiększenia (+)

zmniejszenia (-)

1.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

60.000,00

85395

Pozostała działalność

60.000,00

w tym (a) wydatki bieżące

60.000,00

(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

60.000,00

RAZEM

60.000,00

Razem wydatki bieżące

60.000,00

Razem wydatki majątkowe

0,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słaboszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kuśpiel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »