| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednol. z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz.1591 z późn.zmianami/ art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu :

Dz.

Rozdz

T r e ś ć

Zmniejszenie
dochodów

Zwiększenie
dochodów

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

200.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

200.000,00

Dochody bieżące :

-

200.000,00

- wpływy z usług / kanalizacja/

-

200.000,00

756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

300.000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego

-

300.000,00

Dochody bieżące:

-

300.000,00

- zwrot podatku VAT

-

300.000,00

Ogółem :

-

500.000,00

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu

Dz.

Rozdz

T r e ś ć

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

600

Transport i łączność

50.000,00

-

60016

Drogi publiczne gminne

50.000,00

-

1. Wydatki bieżące

50.000,00

-

w tym:

1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

50.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50.000,00

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25.000,00

25.000,00

75412

Ochotnicze staże pożarne

25.000,00

25.000,00

1.Wydatki bieżące :

25.000,00

25.000,00

w tym:

1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

25.000,00

-

- wydatki na zadania statutowe

25.000,00

-

1.3.Dotacje celowe z budżetu dla OSP

-

25.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

550.000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

-

550.000,00

1.Wydatki bieżące :

-

250.000,00

w tym:

1.3. Dotacja przedmiotowa

-

250.000,00

- koszty osobowe utrzymania oczyszczalni ścieków

-

200.000,00

- udrożnienie rowów oraz ścięcie poboczy przy drogach gminnych

-

50.000,00

2.Wydatki majątkowe

-

300.000,00

- dotacja celowa na zakup koparki

-

300.000,00


Ogółem :

75.000,00

575.000,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach


Piotr Wasik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »