Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/204/17 Rady Gminy Niedźwiedź

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Niedźwiedź

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe