Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Lubelskiego

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie lubelskim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe