Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 99/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

z dnia 11 grudnia 2009r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Borzechów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe