Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/221/2009 Rady Miejskiej w Nałęczowie

z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe