Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/216/2009 Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 17 listopada 2009r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe