Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911/442/09 Wojewody Lubelskiego

z dnia 7 stycznia 2010r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/307/2009 Rady Miasta Kraśnik z dnia 3 grudnia 2009 r. w całości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe