| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/247/2009 Rady Gminy Biłgoraj

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biłgoraj na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P. Nr 67 , poz. 872) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 520 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800 zł,
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 850 zł,
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton (czyli od 12 ton), stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 8 ton włącznie - 900 zł,
b) powyżej 8 ton do mniej niż 12 ton - 950 zł,
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 400 zł
b) powyżej 10 ton do mniej niż 12 ton - 500 zł
- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 800 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 900 zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biłgoraj.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy w Biłgoraju

Lucjan Kupczak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/247/2009
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lubzawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 900 1000
13 14 950 1050
14 15 1000 1100
15 - 1100 1266
Trzy osie
12 17 1100 1150
17 19 1150 1200
19 21 1200 1250
21 23 1250 1300
23 25 1300 1594
25 - 1400 1594
Cztery osie i więcej
12 25 1400 1450
25 27 1450 1500
27 29 1500 1672
29 31 1672 2480
31 - 1672 2480
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/247/2009
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 1000 1050
18 25 1050 1100
25 31 1100 1150
31 - 1428 1960
Trzy osie i więcej
12 40 1260 1743
40 - 1743 2577
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/247/2009
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
LIczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 500 550
18 25 550 600
25 - 600 650
Dwie osie
12 28 650 750
28 33 750 860
33 38 860 1306
38 - 1162 1719
Trzy osie i więcej
12 38 800 953
38 - 953 1295

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »