Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/205/09 Rady Gminy Siedliszcze

z dnia 10 listopada 2009r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe