Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/209/09 Rady Gminy Sosnowica

z dnia 5 listopada 2009r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla pedagoga szkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe