Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/170/09 Rady Gminy Wisznice

z dnia 10 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wisznicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe