reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/361/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach

z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz wyznaczenia późniejszego terminu płatności inkasentów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miejska w Bełżycach uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Bełżyce pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, od osób fizycznych, w drodze inkasa.
§ 2.
1) Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw., wg następującego wykazu:
a) Sołectwo Babin - Pani Sołtys Maria Besztak
b) Sołectwo Bełżyce-Centrum - Pan Sołtys Ryszard Figura,
c) Sołectwo Bełżyce-Wzgórze - Pan Sołtys Zbigniew Kotłowski,
d) Sołectwo Bełżyce-Zastawie - Pan Sołtys Mieczysław Chmielewski,
e) Sołectwo Cuple - Pan Sołtys Tomasz Wiśniewski,
f) Sołectwo Chmielnik - Pan Sołtys Edward Sołdek,
g) Sołectwo Chmielnik Kolonia - Pan Sołtys Andrzej Plewik,
h) Sołectwo Jaroszewice - Pani Sołtys Elżbieta Jęczeń,
i) Sołectwo Kierz - Pan Sołtys Artur Bartuzi,
j) Sołectwo Krężnica Okrągła - Pan Sołtys Stanisław Broda,
k) Sołectwo Malinowszczyzna - Pan Sołtys Bogumił Gułowski,
l) Sołectwo Matczyn-Wojcieszyn - Pan Sołtys Michał Tomaszewski,
m) Sołectwo Płowizny - Pan Sołtys Zbigniew Obel,
n) Sołectwo Podole - Pan Sołtys Tomasz Podsiadły,
o) Sołectwo Skrzyniec - Pan Sołtys Sławomir Gad,
p) Sołectwo Wierzchowiska Górne - Pan Sołtys Krzysztof Niedziela,
q) Sołectwo Wierzchowiska Stare - Pan Sołtys Antoni Nowakowski,
r) Sołectwo Wronów - Pan Sołtys Krzysztof Babski,
s) Sołectwo Wymysłówka - Pan Sołtys Stanisław Zygo,
t) Sołectwo Zagórze I - Pan Sołtys Ryszard Orzeł,
u) Sołectwo Zagórze II - Pan Sołtys Tomasz Bochra,
v) Sołectwo Zalesie - Pan Sołtys Marcin Sieńko,
w) Sołectwo Zosin - Pan Sołtys Zdzisław Pietraś
2) Inkasent dokonuje czynności inkasa osobiście.
§ 3.
1) Określa się wynagrodzenie za inkaso w niżej podanych wysokościach od zainkasowanej kwoty:
a) dla inkasentów z sołectw: Babin, Bełżyce-Centrum, Bełżyce-Wzgórze, Bełżyce-Zastawie, Chmielnik, Jaroszewice, Kierz, Chmielnik Kolonia, Krężnica Okrągła, Matczyn- Wojcieszyn, Podole, Wierzchowiska Stare, Wierzchowiska Górne, Wymysłówka, Zagó- rze II i Zosin - 9%,
b) dla inkasentów z sołectw: Skrzyniec i Wronów - 9,5%,
c) dla inkasentów z sołectw: Cuple, Malinowszczyzna, Płowizny, Zalesie i Zagórze I - 14%.
2) Wyznacza się termin płatności dla inkasentów, z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, do piątego dnia włącznie następującego po terminach płatności tych podatków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc.
§ 5. Tracą moc uchwały:
1) Nr XL/273/2001 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29.11.2001r w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2) Nr XXVII/230/2004 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29.11.2004r w sprawie: wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Zbigniew Król
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama