reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/437/10 Rady Miasta Puławy

z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach żłobkowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 34b ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym zorganizowanym w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Puławy.
2. Opłata miesięczna obejmuje:
1) należność za wyżywienie dziecka w wysokości dziennej stawki żywieniowej, określonej dla poszczególnych przedszkoli w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, pomnożona przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu;
2) należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości:
a) 91,12 PLN jeżeli na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami), zwany dalej zasiłkiem;
b) 117,92 PLN jeżeli na dziecko nie jest pobierany zasiłek rodzinny.
§ 2.
1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa z § 1 rodziców (prawnych opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym jeżeli korzystają z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/344/09 Rady Miasta Puławy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach żłobkowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/437/10
Rady Miasta Puławy
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach żłobkowych, w przedszkolach pro0wadzonych przez Miasto Puławy
Lp Nazwa placówki Wysokość dziennej stawki żywieniowej
1 Miejskie Przedszkole Nr 13 3,80 PLN
2 Miejskie Przedszkole Nr 16 3,80 PLN
3 Miejskie Przedszkole Nr 18 3,80 PLN
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama