reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/165/10 Rady Gminy Tereszpol

z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Tereszpol


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Gminy Tereszpol uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XVIII/75/04 Rady Gminy Tereszpol z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tereszpol (Dz. Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 91, poz. 1522) wprowadza się następujące zmiany: 1.W § 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a o treści:" Herb Gminy, flaga i pieczęcie Gminy stanowi załącznik nr 3 do Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Herb jest znakiem prawnie chronionym. Rozpowszechnianie herbu wymaga zgody Wójta." - § 114 otrzymuje brzmienie: "1. Pracownikami samorządowi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie: 1) wyboru - Wójt, 2) powołania - Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy 3) umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sitarz
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/165/10
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/165/10 Rady Gminy Tereszpol z dnia 29 stycznia 2010 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama