reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Urszulin

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn.zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, wskazanych w § 2 uchwały.
§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej - wydatki poniesione na pomoc w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych podlegają zwrotowi w całości.
§ 3. 1. Wysokość pomocy i okres spłaty określa kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie w decyzji.
2. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc dokonywany jest poprzez wpłatę na rachunek wskazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie i następuje po upływie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.
3. Należności z tytułu wydatków na zwrotne świadczenie podlegają ściąganiu przymusowemu na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urszulin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stefanowicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama