Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 109 Wojewody Lubelskiego

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe