Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2010 Starosty Świdnickiego

z dnia 1 marca 2010r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

Tekst pierwotny

§ 1. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1362) ustalam, iż miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2010, w poszczególnych domach pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego, przedstawia się następująco:
lp Dom Pomocy Społecznej Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2010 roku
1 Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku 2331,05
2 Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach 2405,00
3 Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie 2367,25
Starosta Świdnicki

Mirosław Król
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe