Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 2/2010 Starosty Świdnickiego

z dnia 1 marca 2010r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Świdnickiego

Tekst pierwotny

§ 1. Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Tekst jednolity, Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362) ustalam, iż średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2010 w Placówce Opieki nad Dzieckiem i Rodziną "Nasz Dom" w Rybczewicach Drugich wynosi 3060,05 zł.
Starosta Świdnicki

Mirosław Król
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe