Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/467/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - Gródecka Północ

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe