REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1527

Uchwała nr XXVIII/197/10 Rady Gminy Leśniowice

z dnia 8 czerwca 2010r.

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się podział Gminy Leśniowice na 12 okręgów wyborczych, określając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/180/02 Rady Gminy Lesniowice z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 94, poz. 2059).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Leśniowice oraz w sołectwach.


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/197/10
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Wykaz okręgów wyborczych

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

Poniatówka, Wygnańce

1

2

Teresin, Sarniak

1

3

Alojzów

1

4

Janówka, Leśniowice-Kolonia, Wierzbica

1

5

Majdan Leśniowski, Politówka

1

6

Leśniowice, Plisków-Kolonia

2

7

Horodysko, Nowy Folwark

1

8

Plisków, Rakołupy Małe

1

9

Rakołupy, Rakołupy Duże

1

10

Sielec

2

11

Dębina, Kasiłan

1

12

Kumów Majoracki, Kumów Plebański

2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA