REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1528

Uchwała nr XLIV/256/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 10 maja 2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/249/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2010 roku.


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/256/10
Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
z dnia 10 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/256/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 07 wrzesnia 1990 r. o systemie oświaty Rada Gminy ustala sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę.

Uzasadnienie faktyczne: Rada Gminy Międzyrzec Podlaski zmienia obwód szkół dla:
1) Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Jelnicy poprzez wyłączenie wsi: Tuliłów;
2) Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krzewicy poprzez dopisanie wsi: Tuliłów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA