REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1530

Uchwała nr XLV/254/10 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m, liczonej od wejścia do obiektu, w którym mieści się punkt sprzedaży napojów alkoholowych do granicy wymienionych obiektów:

a) przedszkola, szkoły oraz inne zakłady i placówki oświatowo - wychowawcze,

b) placówki służby zdrowia,

c) obiekty sportowo- rekreacyjne,

d) obiekty kultu religijnego, kościoły, kaplice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/248/10 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie usytuowania na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA