REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1531

Uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:

1. Pani Teresa Papuga - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnogrodzie,

2. Pani Aneta Magoch - Inspektor do spraw ogólno - organizacyjnych i kadr,

3. Pani Krystyna Makuch - Inspektor ds. wymiaru podatku.

§ 3. Inkaso opłaty skarbowej dokonywane będzie w ramach obowiązków służbowych.

§ 4. 1. Inkasent jest zobowiązany do wpłacania pobranych kwot opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miejskiego Tarnogrodu na koniec każdego miesiąca.

2. Jednorazowy stan u inkasenta nie może przekraczać 1.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 22 maja 2009 r. roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Piotr Marczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA