REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1532

Uchwała nr XXX/188/2010 Rady Gminy Urszulin

z dnia 21 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzynania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie Rada Gminy Urszulin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin wprowadza się następujące zmiany:

1)" w Rozdziale III § 8 skreśla się ust. 3,

2)w Rozdziale IV § 14 pkt 2, skreśla się literę "c" i "d"."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urszulin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodniczący Rady

Andrzej Stefanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA