REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1533

Uchwała nr XXX/189/2010 Rady Gminy Urszulin

z dnia 21 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Urszulin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

1)od 1 szt. pojemnika (worka) 110 l. w wysokości - 12 zł. brutto

2)od 1 szt. pojemnika (worka) 240 l. w wysokości - 15 zł. brutto

3)od 1 szt. pojemnika 1100 l. w wysokości - 120 zł. brutto

4)od 1 szt. pojemnika 7000 l. w wysokości - 700 zł. brutto

2. Określa się górną stawkę opłat za wywóz i utylizację odpadów wielkogabarytowych w wysokości - 150 zł brutto za 1m3 odpadów.

3. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości:

1)140 zł. brutto od jednego kursu pojazdu wyposażonego w zbiornik o pojemności do 5m3 ,

2)200 zł. brutto od jednego kursu pojazdu wyposażonego w zbiornik o pojemności pow. 5m3 .

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:

1)od 1 szt. pojemnika (worka) 110l. w wysokości - 6 zł. brutto

2)od 1 szt. pojemnika (worka) 240l. w wysokości - 8 zł. brutto

3)od 1 szt pojemnika 1100l. w wysokości - 60 zł. brutto

4)od 1 szt. pojemnika 7000l. w wysokości - 350 zł. brutto

§ 3. Określa się - w przypadku wykonania zastępczego - stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych i nie udokumentują wywozu tych odpadów wysokości 200% górnych stawek opłat określonych w §1 i §2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/31/2007 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urszulin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodniczący Rady

Andrzej Stefanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA