Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/207/10 Rady Gminy Markuszów

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Markuszów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe