Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Lublin; Wojewody Lubelskiego

z dnia 6 lipca 2010r.

do porozumienia nr 118 z dnia 14 maja 2010 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a prezydentem Miasta Lublin w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe