| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/179/10 Rady Gminy Ludwin

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ludwin


Na podstawie atr.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Ludwin liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa):
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 30,
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 15.
§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od granicy terenu na którym zlokalizowane są:
1) obiekty sportowe,
2) baseny i kąpieliska,
3) obiekty kultu religijnego,
4) zakłady opieki zdrowotnej,
5) przystanki autobusowe,
6) szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze,
7) biblioteki i inne obiekty kultury.
2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do punktu.
§ 3. 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy do czasu upływu terminu ich ważności.
2. Do spraw o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 wszczętych a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy tej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/118/93 Rady Gminy w Ludwinie z dnia 29 czerwca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ludwin.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Pełniącemu Funkcję Wójta Gminy Ludwin.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady

Grzegorz Janociński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »