Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/229/10 Rady Powiatu w Świdniku

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego

Tekst pierwotny

Art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 94 ust 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( t. j. Dz. U. Nr 45 z 2008 r., poz. 271 z późn. zm.)- po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i samorządu aptekarskiego, po zaopiniowaniu przez Komisję Rodziny i Spraw Społecznych - Rada Powiatu ustala, co następuje:

§ 1.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Świdnika w następujący sposób:

1. Dyżur całodobowy w dni powszednie i wolne od pracy oraz całodobowo w niedziele i święta

1) Apteka Nr 43-020 ul. Niepodległości 5,

2) Apteka "CENTRALNA" ul. Racławicka 39.

2. Praca w poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 14.00:

1) Apteka mgr Anny Smoleń "Alfamed I", ul. Niepodległości 14,

2) Apteka mgr Anny Smoleń "Alfamed II" ,ul. Racławicka 16,

3) Apteka mgr Anny Pawluczuk, ul. Wyszyńskiego 26,

4) Apteka mgr Barbary Brzozowskiej, Al. Lotników Polskich 91

5) Apteka, ul. Kosynierów 16,

6) Apteka mgr Marii Wójcik, ul. Racławicka 8,

7) Apteka mgr Marii Wójcik, ul. Niepodległości 24,

8) Apteka mgr Teresy Góreckiej - Jałocha, Al. Lotników Polskich18.

3. Indywidualny rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:

1) Apteka "Salutis"Sp. z o.o. przy Centrum Handlowym CARREFOUR, Al. Lotników Polskich 38 - poniedziałek - sobota 8.00 - 20.00.

2) Apteka mgr Joanny Gołębiowskiej, Świdnik ul. Racławicka 1 - poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 15.00.

3) Apteka mgr Teresy Góreckiej - Jałocha, Okulickiego 8 "i" - poniedziałek - piątek 8.00 -19.00, sobota 8.00 - 14.00.

4) Apteka "POLIFARM"w Markecie Kaufland. ul. Kusocińskiego 2 - poniedziałek - sobota 9.00 - 21.00, niedziela 10.00 - 18.00.

5) Apteka mgr Marii Wójcik, ul. Westerplatte 31- poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00, sobota 8.00 - 14.00.

6) "Nasza Apteka", ul. Kruczkowskiego 6A - poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 16.00.

7) Apteka "Pod Różą", ul. Niepodległości 1 - poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 16.00.

8) "Apteka Rodzinna" Maria Modrzewska, ul. Okulickiego 20 B - poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 15.00.

9) "Apteka przy Fontannie", ul. Wyszyńskiego 6 - poniedziałek - piątek 8.00- 20.00, sobota 8.00 -15.00.

10) Apteka "VITA -CENTRUM" s.c. w Galerii Venus,ul. Wyszyńskiego 17, poniedziałek-sobota 8.00-20.00, niedziela 11.00-18.00.

§ 2.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy Piaski w następujący sposób:

1. Praca w poniedziałek- piątek: 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 13.00

1) Apteka mgr Krystyny Wróbel - Piaski, ul. Braci Spozów 13,

2) Apteka "Aspirynka" mgr Barbary Łopuckiej-Jasieczek - Piaski, ul. Partyzantów 16

3) Apteka "Nova" mgr Małgorzata Siedlecka - Piaski, ul. Braci Spozów 17.

2. Dyżury w dni powszednie w godz. 8.00-21.00, w dni wolne od pracy w niedziele i święta w godz. 9.00 -12.00:

1) Apteka mgr Krystyny Wróbel - Piaski ul. Braci Spozów 13, która pełni dyżury w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, listopad.

2) Apteka "Aspirynka" mgr Barbary Łopuckiej-Jasieczek, Piaski, ul. Partyzantów 16, która pełni dyżury w miesiącach: luty, maj, sierpień, październik

3) Apteka "Nova" mgr Małgorzata Siedlecka, Piaski, ul. Braci Spozów 17, która pełni dyżury w miesiącach: marzec, czerwiec. wrzesień, grudzień

3. Indywidualny rozkład godzin pracy: Apteka mgr Małgorzaty Umińskiej, Bystrzejowice Pierwsze poniedziałek - piątek 8.00-16.00, sobota 8.00-12.00

§ 3.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy Mełgiew w sposób następujący: Apteka mgr Anny Czuraszkiewicz w Mełgwi, ul. Kościelna 31 poniedziałek - piątek w godzinach: 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 13.00.

§ 4.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy Rybczewice w następujący sposób: Apteka w Rybczewicach poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 18.00, sobota 8.00-13.00

§ 5.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy Trawniki w następujący sposób:

1. Praca w poniedziałek-piątek: 8.00-16.00, sobota 8.00-13.00

1) Apteka w Trawnikach (Trawniki 635/1),

2) Apteka "Nowa" w Trawnikach, ul. Przemysłowa 1,

2. Indywidualny rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

1) Apteka mgr Haliny Dobosz w Biskupicach, ul. Podwale 22 A poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 16.00, środa 10.00-16.00, sobota 9.30 - 16.00

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku

Ryszard Borowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe