| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/238/10 Rady Powiatu w Świdniku

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na terenie Powiatu Świdnickiego za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Świdnickiego

Na podstawie: art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) i art.130a, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju, Rady Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdów w sytuacjach określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z poźn. zm.), oraz za ich parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Świdnickiego, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określone w załącznikach wysokości opłat ulegają podwyższeniu za pracę w godzinach nocnych tj. pomiędzy godziną 22:00, a godziną 6:00 oraz w niedziele i święta - dodatkowo do stawki podstawowej o 40%.

3. Opłata za parkowanie liczona jest za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/37/07 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na terenie Powiatu Świdnickiego za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 77 poz. 1559)

§ 3.

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdnickiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku

Ryszard Borowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/238/10
Rady Powiatu w Świdniku
z dnia 22 czerwca 2010 r.

CENNIK OPŁAT ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI

Lp.

rodzaj usługi

Rodzaj pojazdu

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cena usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Świdnickiego, obejmująca dojazd, załadunek i rozładunek oraz transport na parking do 5 km.

Motocykle, motorowery oraz pojazdy trójkołowe.

Samochody osobowe i ciężarowe (dostawcze) o dmc do 3,5 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 t. do 7 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 7 t. Do 16 t. W tym pojazdy niesprawne i uszkodzone z ładunkiem na podwieszeniu.

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 16 t. i autobus do 45 miejsc na podwieszeniu.

Zespół pojazdów TIR, ciągnik - naczepa lub przyczepa oraz autobusy powyżej 45 miejsc.

Zespół TIR lub autobus powyżej 45 miejsc uszkodzone lub niesprawne z ładunkiem.

Samochody ciężarowe do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny, kontenery specjalne)

Cena netto

180,00 zł

240,00 zł

500,00 zł

1000,00 zł

1500,00 zł

1500,00 zł

2000,00 zł

3500,00 zł

Cena brutto z VAT

219,60 zł

292,80 zł

610,00 zł

1220,00 zł

1830,00 zł

1830,00 zł

2440,00 zł

4270,00 zł

2

Wysokość opłat za transport (holowanie) pojazdu na odległość ponad 5km.

Samochody osobowe, motocykle, przyczepy lekkie i motorowery.

Samochody ciężarowe i dostawcze o dmc do 3,5 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 t. do 7 t.

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 7 t.

Zespół pojazdów TIR i autobus.

Samochody ciężarowe do przewozu materiałów niebezpiecznych z ładunkiem.

Za pilotowanie pojazdu holowanego

-

Cena netto

2,00 zł/km

4,00 zł/km

8,00 zł/km

15,00 zł/km

20,00 zł/km

30,00 zł/km

3,00 zł/km

-

Cena brutto z VAT

2,44 zł/km

4,88 zł/km

9,76 zł/km

18,30 zł/km

24,40 zł/km

36,60 zł/km

3,66 zł/km

-

3

Użycie dźwigu związane z przygotowaniem pojazdu do usunięcia z drogi - cena jednostkowa za 1 rbh.

Motocykle, motorowery oraz pojazdy trójkołowe.

Samochody osobowe i ciężarowe (dostawcze) o dmc do 3,5 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 t. do 7 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 7 t. Do 16 t. uszkodzone z ładunkiem

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 16 t. i autobus do 45

Zespół pojazdów TIR z ładunkiem lub bez oraz autobusy powyżej 45 miejsc

Samochody ciężarowe do przewozu materiałów niebezpiecznych

-

Cena netto

0,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

1000,00 zł

1200,00 zł

1500,00 zł

-

Cena brutto z VAT

0,00 zł

244,00 zł

366,00 zł

610,00 zł

1220,00 zł

1464,00 zł

1830,00 zł

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/238/10
Rady Powiatu w Świdniku
z dnia 22 czerwca 2010 r.

CENA USŁUGI ZA PARKOWANIE POJAZDU ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ DOBĘ NA PARKINGU STRZEŻONYM

Lp.

Rodzaj usługi

Rodzaj pojazdu

Lp.

1

2

3

4

5

6

Motocykle, motorowery i rowery.

Samochody osobowe.

Samochody ciężarowe i dostawcze o dmc do 3,5 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 t. do 12 t.

Samochody ciężarowe o dmc powyzej 12 t., członowe i autobusy.

Samochody ciężarowe do przewozu materiałów niebezpiecznych.

1

Parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (za każdą rozpoczętą dobę)

Cena netto

10,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

100,00 zł

cena brutto z VAT

12,20 zł

18,30 zł

24,40 zł

36,60 zł

42,70 zł

122,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »