| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/238/10 Rady Powiatu w Świdniku

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na terenie Powiatu Świdnickiego za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Świdnickiego

Na podstawie: art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) i art.130a, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju, Rady Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdów w sytuacjach określonych w art. 130a, ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z poźn. zm.), oraz za ich parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Świdnickiego, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określone w załącznikach wysokości opłat ulegają podwyższeniu za pracę w godzinach nocnych tj. pomiędzy godziną 22:00, a godziną 6:00 oraz w niedziele i święta - dodatkowo do stawki podstawowej o 40%.

3. Opłata za parkowanie liczona jest za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/37/07 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na terenie Powiatu Świdnickiego za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 77 poz. 1559)

§ 3.

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdnickiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku

Ryszard Borowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/238/10
Rady Powiatu w Świdniku
z dnia 22 czerwca 2010 r.

CENNIK OPŁAT ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI

Lp.

rodzaj usługi

Rodzaj pojazdu

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cena usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Świdnickiego, obejmująca dojazd, załadunek i rozładunek oraz transport na parking do 5 km.

Motocykle, motorowery oraz pojazdy trójkołowe.

Samochody osobowe i ciężarowe (dostawcze) o dmc do 3,5 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 t. do 7 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 7 t. Do 16 t. W tym pojazdy niesprawne i uszkodzone z ładunkiem na podwieszeniu.

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 16 t. i autobus do 45 miejsc na podwieszeniu.

Zespół pojazdów TIR, ciągnik - naczepa lub przyczepa oraz autobusy powyżej 45 miejsc.

Zespół TIR lub autobus powyżej 45 miejsc uszkodzone lub niesprawne z ładunkiem.

Samochody ciężarowe do przewozu materiałów niebezpiecznych (cysterny, kontenery specjalne)

Cena netto

180,00 zł

240,00 zł

500,00 zł

1000,00 zł

1500,00 zł

1500,00 zł

2000,00 zł

3500,00 zł

Cena brutto z VAT

219,60 zł

292,80 zł

610,00 zł

1220,00 zł

1830,00 zł

1830,00 zł

2440,00 zł

4270,00 zł

2

Wysokość opłat za transport (holowanie) pojazdu na odległość ponad 5km.

Samochody osobowe, motocykle, przyczepy lekkie i motorowery.

Samochody ciężarowe i dostawcze o dmc do 3,5 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 t. do 7 t.

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 7 t.

Zespół pojazdów TIR i autobus.

Samochody ciężarowe do przewozu materiałów niebezpiecznych z ładunkiem.

Za pilotowanie pojazdu holowanego

-

Cena netto

2,00 zł/km

4,00 zł/km

8,00 zł/km

15,00 zł/km

20,00 zł/km

30,00 zł/km

3,00 zł/km

-

Cena brutto z VAT

2,44 zł/km

4,88 zł/km

9,76 zł/km

18,30 zł/km

24,40 zł/km

36,60 zł/km

3,66 zł/km

-

3

Użycie dźwigu związane z przygotowaniem pojazdu do usunięcia z drogi - cena jednostkowa za 1 rbh.

Motocykle, motorowery oraz pojazdy trójkołowe.

Samochody osobowe i ciężarowe (dostawcze) o dmc do 3,5 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 t. do 7 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 7 t. Do 16 t. uszkodzone z ładunkiem

Samochody ciężarowe o dmc powyżej 16 t. i autobus do 45

Zespół pojazdów TIR z ładunkiem lub bez oraz autobusy powyżej 45 miejsc

Samochody ciężarowe do przewozu materiałów niebezpiecznych

-

Cena netto

0,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

1000,00 zł

1200,00 zł

1500,00 zł

-

Cena brutto z VAT

0,00 zł

244,00 zł

366,00 zł

610,00 zł

1220,00 zł

1464,00 zł

1830,00 zł

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/238/10
Rady Powiatu w Świdniku
z dnia 22 czerwca 2010 r.

CENA USŁUGI ZA PARKOWANIE POJAZDU ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ DOBĘ NA PARKINGU STRZEŻONYM

Lp.

Rodzaj usługi

Rodzaj pojazdu

Lp.

1

2

3

4

5

6

Motocykle, motorowery i rowery.

Samochody osobowe.

Samochody ciężarowe i dostawcze o dmc do 3,5 t.

Samochody ciężarowe o dmc od 3,5 t. do 12 t.

Samochody ciężarowe o dmc powyzej 12 t., członowe i autobusy.

Samochody ciężarowe do przewozu materiałów niebezpiecznych.

1

Parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (za każdą rozpoczętą dobę)

Cena netto

10,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

100,00 zł

cena brutto z VAT

12,20 zł

18,30 zł

24,40 zł

36,60 zł

42,70 zł

122,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »