reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/233/2010 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie ustalenia zasad, warunków i trybu przyznawania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć

Na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.), oraz art. 42 a, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli, Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, ze względu na:

1) wykonywanie pracy naukowej, która ma bezpośredni związek z zakresem czynności nauczyciela i będzie wykorzystywana w dalszej działalności placówki,

2) wykonywanie prac zleconych przez organ prowadzący pozostających w bezpośrednim związku z funkcjonowaniem danej placówki,

3) wykonywanie prac zleconych przez organ prowadzący na rzecz społeczności lokalnej,

4) szczególne warunki pracy danej placówki lub danego stanowiska.

§ 2. 1. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze dokonuje dyrektor szkoły, w porozumieniu z Zarządem Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

2. Nauczyciel ubiegający się o obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin składa wniosek do dyrektora szkoły lub placówki nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem okresu realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin. Do wniosku nauczyciel załącza:

1) uzasadnienie wniosku,

2) dokumenty lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów potwierdzające stan faktyczny uzasadniający obniżenie tygodniowego wymiaru godzin.

3. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.

4. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych odnotowywane jest w arkuszu organizacji pracy szkoły lub placówki lub w aneksie do tego arkusza.

5. Obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć następuje na czas określony, nie dłuższy niż do końca danego roku szkolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Wołosowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama