reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/231/2010 Rady Gminy Urszulin

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) i art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Urszulin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej " zwolnieniem".

§ 2. 1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie tj; numer działki według ewidencji gruntów, wielkość powierzchni i klasy oraz załączyć kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem zwolnienia i oświadczenie o niekorzystaniu z systemu dopłat bezpośrednich proponowanych do wyłączenia gruntów, określić zamierzony okres zwolnienia 1-3 lat,

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli okres zwolnienia rozpoczyna się lub kończy w ciągu roku podatkowego podatek rolny pobiera się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie obowiązywało zwolnienie.

§ 3. 1. Zwolnieniu podlegają grunty na których w okresie ostatnich 3 lat prowadzona była produkcja rolna.

2. Warunki zwolnienia są następujące:

a) zaprzestanie uprawy roślin,

b) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiem się chwastów.

3. Warunki określone w ust. 2 muszą być spełnione łącznie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/71/2003 Rady Gminy Urszulin z 10 grudnia 2003 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 5. Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi Gminy Urszulin.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stefanowicz

1) Uchwała Nr 112/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama