reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/322/2010 Rady Gminy Mircze

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) Rada Gminy Mircze uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) partnerstwo,

3) suwerenność,

4) efektywność,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których ,mowa w § 1. w sprawie poddanej konsultacji.

2. Wyniki konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4.

Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) bezpośrednich spotkań,

2) wyrażanie pisemnej opinii w danej kwestii,

3) ankiet,

4) zgłoszenia się organizacji pozarządowej o której mowa w §1 w odpowiedzi na ogłoszone komunikaty o prowadzonych konsultacjach

§ 5.

Decyzję o przeprowadzonych konsultacjach podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

§ 6.

Wójt Gminy wydaje zarządzenie okresowe:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji.

§ 7.

Informację o podejmowanych konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej Gminy Mircze i tablicy ogłoszeń.

§ 8.

1. Ustalenia poczynione na spotkaniu, o których mowa w § 4 pkt 1, są odnotowywane w protokole spotkania.

2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w pozostałych formach wynikiem konsultacji są ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach złożone na piśmie, w terminie o którym mowa w § 6 pkt 2.

3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiednia za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie.

4. Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane Wójtowi Gminy.

5. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów o których mowa w § 1.

6. Wyniki konsultacji mogą być również opublikowane na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Filański

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama