| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII / 234 / 10 Rady Gminy Nielisz

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ,art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. ( M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2011 r. 1/od gruntów : a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł. od 1 m2 powierzchni , b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł. od 1 ha powierzchni, c /od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,30 zł od 1 m2 powierzchni. 2/ od budynków lub ich części : a/ mieszkalnych - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej , b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej , c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej , d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e / od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej , - letniskowych - 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3/ od budowli - 2 % ich wartości .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .

Przewodnicąca Rady Gminy Nielisz


Alicja Złomaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »