Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.347.2011 Wojewody Lubelskiego

z dnia 29 września 2011r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/35/11 Rady Gminy Markuszów z dnia 26 sierpnia 2011 r. w części

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe