| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XIV/2011 Rady Miasta Lublin

z dnia 20 października 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 173a i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 71, poz. 1379) wprowadza się następującą zmianę:

1) pkt 5 Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów zamieszkujących na terenie Gminy Lublin, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały, otrzymuje brzmienie: "Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok akademicki składane są w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w terminie od 1 października do 30 listopada.".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin


Piotr Kowalczyk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »