Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/93/2011 Rady Miasta Świdnik

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/116/2008 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Świdnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe