| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/71/11 Rady Powiatu we Włodawie

z dnia 22 września 2011r.

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), Rada Powiatu we Włodawie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Za usuniecie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

1) rower lub motorower - 100 zł

2) motocykl - 200 zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1150 zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każda dobę w wysokości brutto:

1) rower lub motorower - 15 zł

2) motocykl - 22 zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45 zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 65 zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 120 zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/226/09 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczona przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2009 r. Nr 586, poz.2058).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Rudko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »